PL

|

EN

BUDOWNICTWO


Budowa nieruchomości związana jest ze skomplikowaną procedurą administracyjną oraz koniecznością zastosowania licznych przepisów prawa budowlanego, których nieznajomość może okazać się bardzo kosztownym zaniedbaniem.


Jeżeli planujesz budowę albo masz wątpliwości prawne dotyczące pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, planu zagospodarowania przestrzennego, procedur i terminów, treści umów deweloperskich, warto zainwestować w fachową poradę prawną.


Doskonale znamy specyfikę procesu budowlanego, różnice oczekiwań i wzajemne relacje zachodzące między inwestorem, wykonawcą, podwykonawcami czy też organami administracji publicznej.


Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa budowlanego oraz prawa cywilnego w budownictwie.


Naszym klientom oferujemy:

  1. szeroką pomoc w zakresie konstruowania i opiniowania wszelkich umów z zakresu prawa budowlanego, a także zapewniamy wsparcie w negocjacjach poprzedzających ich zawarcie,
  2. bieżącą obsługę prawną inwestycji budowlanych oraz reprezentację w sporach wynikających z kontraktów budowlanych,
  3. pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, a także reprezentację przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych między innymi z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę, w postępowaniach w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit