PL

|

EN

Stała obsługa przedsiębiorców

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dowodem doświadczenia Prawników Kancelarii niech będzie fakt, iż założyciel Kancelarii prof. Marek Lubelski zakładał oraz prowadził‚ obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym jednego z wiodących dziś banków. Firmy obsługiwane przez Kancelarię zachowują stabilność i rozwój na rynku, a zadowolenie z naszej pracy potwierdza fakt polecania naszych usług kolejnym przedsiębiorcom.

Kancelaria Prawnicza Argos stara się być nie tylko doradcą prawnym, lecz prawdziwym partnerem w biznesie. Szerokie spektrum doświadczenia pozwala nam wspierać naszych klientów nie tylko odnoąnie bieżącej pomocy prawnej, lecz również w zakresie długotrwałej wizji rozwoju przedsiębiorstw. Staramy się elastycznie podchodzię do każdego klienta, co daje przedsiębiorcom możliwość precyzyjnego określenia kosztów naszych usług oraz przewidywanych celów inwestycyjnych. Z tego względu Kancelaria oferuje różne sposoby rozliczenia swoich usług, poczynając od rozliczenia godzinowego, poprzez możliwość wykupienia abonamentu na okręśloną ilość godzin, aż po pełną obsługę prawną zawartą w ryczałcie - w ostatniej opcji Kancelaria ponosi pełne ryzyko odnośnie rozmiaru i nakładu pracy.

W ramach naszej codziennej działalności ustalamy z klientami umowy, pomagamy przy rejestracji spółek, ich łączeniu, podziale czy też likwidacji. Reprezentujemy Klientów przed sądami, urządami, organami administracyjnymi oraz pomagamy w negocjacjach z innymi przedsiębiorcami.

Kancelaria Å›wiadczy także kompleksową pomoc przy zakładaniu spółek kapitałowych oraz osobowych. Ze względu na posiadane przez nas kontakty biznesowe z biurem rachunkowym nasza oferta jest wzbogacona o pomoc księgową i rachunkową.

Oferujemy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących różne formy działalności gospodarczej (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa prowadzone przez osobę fizyczną na własny rachunek, stowarzyszenia i fundacje) niemal we wszystkich branżach (produkcja przemysłowa, handel, usługi).Kancelaria posiada referencje w zakresie należytego świadczenia usług doradztwa prawnego i zastępstwa prawnego na rzecz licznych spółek prawa handlowego np. branży budowlanej, branży ubezpieczeniowej, branży transportowej, branży FMCG, branży HoReCa, branży energomaszynowej i automatyzacji w kopalniach itd.


Stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

- pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
- kompleksową pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego, prowadzenie ich spraw rejestrowych, wsparcie prawne dla organów spółek, prowadzenie przekształceń, fuzji czy likwidacji, 
- bieżące wspieranie działalności poprzez pilne porady,
- opiniowanie i sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, 

- prowadzenie spraw pracowniczych,
- reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych,
- zabezpieczanie transakcji Klienta, w tym w szczególności zabezpieczanie płatności kontrahentów,
- prowadzenie spraw upadłościowych,
- pomoc w zakresie zamówień publicznych,
- wsparcie procesu inwestycyjnego, regulowanie praw do nieruchomości,
- obsługa handlu zagranicznego,

i wiele innych. Świadczymy zatem kompleksową obsługę prawną dla przedciębiorców, jakiej można wymagań od dużej kancelarii prawniczej.

Sprawdź proszę, co nas wyróżnia na tle naszych konkuentów


© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit