PL

|

EN

Kancelaria prawnicza Argos s.c. KMW Lubelscy świadczy szeroko pojętą pomoc prawną dla osób fizycznych. Składają się na nią przede wszystkim porady prawne, udzielane ustnie lub pisemnie oraz zastępstwo procesowe, obejmujące udział przed sądami cywilnymi, rodzinnymi, karnymi czy urzędami administracji.

W zależności od preferencji klienta usługa może ograniczyć się do jednorazowego spotkania, podczas którego wyjaśniamy klientowi dane zagadnienie oraz wskazujemy mu odpowiednią drogę dalszego postępowania. Alternatywnie pomoc może polegać na kompleksowym reprezentowaniu klienta - podjęciu przez prawników Kancelarii wszystkich czynności, aby dana sprawa zakończyła się dla klienta możliwie najkorzystniej. 

Pomoc prawną w sprawach prywatnych świadczymy m.in. w następujących dziedzinach:  

Prawo rodzinne 

sprawy o rozwód lub separację,
sprawy o podział majątku wspólnego oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd,
sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
dochodzenie alimentów i wnoszenie o zwiększenie lub zmniejszenie ich wysokości,
unieważnienie małżeństwa, 
przysposobienie - adopcje, 
kontakty między rodzicami a dziećmi,
władza rodzicielska,

Prawo cywilne

windykację należności, w tym wynagrodzenia za pracę czy usługi,
sprawy odszkodowawcze - majątkowe: dochodzenie odszkodowania za zniszczone mienie, odszkodowania za utracone szanse zarobku, 
sprawy odszkodowawcze - osobowe: uszkodzenia ciała w wyniku wypadków, złamania, odszkodowania za pobicia, dochodzenie odszkodowania za błędy lekarskie, 
ochrona dóbr osobistych - dobrego imienia, walka z pomówieniami,
postępowania egzekucyjne,
umowy cywilnoprawne,

Sprawy mieszkaniowe i kontrakty z deweloperami:

pomoc przy bezpiecznym kupnie/sprzedaży lokalu, domu, działki, 
sprawy spółdzielcze,
sprawy wspólnot mieszkaniowych,
sprawy sÄ…siedzkie,
sprawy lokalowe,
eksmisje,
najem,


Sprawy spadkowe

prawa spadkowego,
dziedziczenie,
testamenty, 
roszczenia o zachowek,
zapisy testamentowe,

Sprawa konsumenckie

rękojmia,
gwarancja,
upadłość konsumencka,
umowy życia codziennego,

Sprawy karne i wykroczeniowe

bójki, pobicia,
areszt, zatrzymanie, widzenia,
prowadzenie pojazdów pod wpływem,
spowodowanie wypadków drogowych,
posiadanie narkotyków, broni, przedmiotów zakazanych,
oszustwa, malwersacje podatkowe,
kradzieże, włamania,
przestępstwa gospodarcze,
korupcja,
nękanie, stalking,
prawo karne skarbowe

i wiele innych, m.in. :

pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych,
reprezentacja procesowa w sprawach sÄ…dowych,
reprezentacja procesowa w postępowaniach administracyjnych,
sprawy dotyczÄ…ce prawa autorskiego,
sprawy wyborcze,
postępowania z uniwersytetami i szkołami wyższymi.
 

© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit