PL

|

EN

Prawo Autorskie, prawo IP

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm, których pola działania są ściśle związane z zagadnieniami prawa własności intelektualnej. Staramy się nieustannie podnosić nasze kompetencje, również poprzez wspieranie naukowej kariery naszych prawników - w tym odnośnie prawa autorskiego.

Dodatkowo koniecznie przypomnieć należy, że wspólnikiem Kancelarii jest prof. dr hab. Marek Lubelski, który od ponad 30 lat stale czynie uczestniczy w życiu naukowym różnych renomowanych uczelnii. Zagadnienia prawa autorskiego czy regulacje szkolnictwa wyższego są dla niego chlebem powszednim. 

Posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie:

 • stałej obsługi firm zajmujących się wydawnictwem, publikacją oraz kolportażem  prasy, książek, przewodników, 
 • redagowania umów o autorskie prawa majątkowe, umów z zakresu prawa prasowego,
 • postępowań mających na celu ochronę praw autorów, o zaniechanie naruszeń oraz  o wypłatę odszkodowania za bezprawne korzystanie z utworów,
   
 • procesów karnych, w których zarzucono naszym klientom naruszanie praw autorskich  odnoszących się do programów komputerowych ("piractwo komputerowe"),
   
 • postępowań dyscyplinarnych dotyczących zarzutów plagiatu,
   
 • tworzenia regulaminów stron internetowych, polityk prywatności, pouczeń, 
   
 • tworzenia regulaminów konkursów dotyczących stworzenia dla organizatora konkursu utworów, 
   
 • sporządzanie opinii dotyczących utworów stworzonych w ramach stosunku pracy czy też stworzonych w ramach pracy naukowej, 
   
 • pomoc przy zakupie oprogramowaniadoradztwo w zakresie licencjonowania oprogramowania, pomoc prawna przy wyborze rodzaju licencji,

 • współpraca z kontrahentami naszych Klientów w zakresie świadczonych usług dotyczących wizerunku Klienta, jego oznaczeń, renomy, przedmiotów dóbr niematerialnych - agencji kreatywnych, marketingu, 
   
 • wsparcie procesu wdrażania innowacji licencjonowanych, obsługa przedsięwzięć spin-off i spin-out,
i wiele innych.
Zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług zachęcamy do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii.


© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit