PL

|

EN

Spółki i postępowanie upadłościowe.Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach rejestrowych. Tworzyliśmy liczne spółki, w tym klasyczne spółki z o.o. czy też spółki komandytowe. Przeprowadzaliśmy zmiany statutów stowarzyszeń obsługiwaliśmy spółki w upadłości, znamy się także na likwidacji spółek, jak i ich łączeniu. 

Oferujemy między innymi:

 • tworzenie spółek wszelkiego rodzaju,

 • obsługę organów spółek: prowadzenie posiedzeń„ rad nadzorczych, zarządów, 

 • prowadzenie spraw rejestrowych, w tym dokonywanie wpisów w KRS: zmian umowy spółki, zmian osób wchodzących w skład organów, podwyższenie kapitału zakładowego, itd.

 • stałą obsługę spółek, obejmującą też obsługę prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów spółek,

 • obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, w tym łączenia się spółek, podziału spółek, przekształcania spółek,

 • doradztwo w zakresie kontraktów menadżerskich,

 • likwidowanie spółek,
   

W zakresie prawa upadłościowego świadczymy między innymi usługi obejmujące:

 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,

 • postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika,

 • postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością,

 • postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka),

 • postępowanie w przedmiocie pozbawienia dłużnika prawa prowadzenia działaalności gospodarczej,

 • międzynarodowe postępowania upadłościowe,

 • postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci dłużnika,

 • przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości, z możliwością zawarcia układu lub upadłości likwidacyjnej,

 • zgłaszania wierzytelności do masy upadłości,

 • reprezentowania wierzycieli i upadłego przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządą oraz sędzią komisarzem,

 • zgłaszania sprzeciwów od list wierzytelności oraz zarzutów do planów podziału,

 • przygotowanie wniosków o wyłączenie danych składników z masy upadłości.

© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit