PL

|

EN

Ciekawostka: Neorenesansowy Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział Karny przy ulicy Andrzeja, jest najdłużej działająca "firma" w stolicy województwa. Powstały w 1889 r. Sąd i przylegający do niego areszt nieprzerwanie świadczą swe "usługi", podczas gdy wokół panowały kolejno: Cesarstwo Niemieckie, II Rzeczpospolita Polska - autonomiczne Województwo Śląskie, III Rzesza Niemiecka, Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz obecna Rzeczpospolita Polska.

Sprawy Karne

Sytuacje, w których zastosowanie mają normy prawa karnego, traktować powinno się z największą ostrożnością już na początkowym ich etapie. Źle poprowadzona sprawa karna skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Dlatego też tak istotna staje się kwestia profesjonalnej pomocy prawnej udzielonej przez doświadczonego adwokata reprezentującego stronę takiego postępowania.

Pierwszym potwierdzeniem naszych kompetencji w tym zakresie niech będzie fakt, iż założyciel Kancelarii Argos, adwokat Marek Lubelski, jest profesorem nadzwyczajnym, specjalistą z zakresu prawa karnego i kryminologii. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej jest dożwiadczenie praktyczne, które zdobył podczas wieloletniej praktyki adwokackiej.

Zespół prawa karnego naszej Kancelarii stanowią:

prof. nadzw. dr hab. adw. Marek Lubelski

adw. Wojciech Lubelski

adw. Agnieszka Waszczuk

W toku wielu prowadzonych postępowań mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w sprawach bardzo skomplikowanych i o wielkiej wadze gatunkowej. Uczestniczyliśmy w postępowaniach prowadzonych przez m.in. : CBA, ABW, Urząd Kontroli Skarbowej, Służby Skarbowe, Celne, Graniczne, a nawet IPN. Wielokrotnie pomagaliśmy osobom podejrzanym lub oskarżonym w procesach gospodarczych, tzw. white collar crimes. Udzieliliśmy pomocy prawnej wielu klientom znajdującym się w bardzo poważnych sytuacjach.

Jako obrońcy odnieśliśmy także sukcesy w sprawach karnych dotyczących prawa medycznego oraz farmaceutycznego, naruszenia praw autorskich do programów komputerowych, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy nawet zbrodni komunistycznych. 

Za specjalność Kancelarii można ponadto uznać sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy. 

Dla osób znajdujących się z różnych przyczyn za granicą oferujemy pomoc przy uzyskaniu listy żelanego lub statusu świadka koronnego.

Pragniemy nadmienić, iż w sprawach karnych szczególnie ważne jest uczestnictwo obrońcy już na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia). Kancelaria oczywiście podejmuje się obrony również w późniejszych etapach postępowań.

Kancelaria dochowuje najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności prowadzonych spraw.

© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit