PL

|

EN

Sprawy Rodzinne

Od początku swego istnienia jednym z obszarów działalności Kancelarii były i są nadal sprawy z szeroko pojętego prawa rodzinnego, w tym m.in.: 

 • postępowania rozwodowe,  
   
 • sprawy o podział majątku wspólnego oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd, 
   
 • sprawy o orzeczenie separacji, 
   
 • dochodzenie alimentów i wnoszenie o zwiększenie lub zmniejszenie ich wysokości, 

 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
   
 • postępowania o ograniczenie praw rodzicielskich,
   
 • procesy o uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi lub władzy rodzicielskiej,
   
 • sprawy o przysposobienie - adopcje, 
   
 • sprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny (np. o wykładanie przez małżonka odpowiednich kwot na potrzebę jego rodziny), 
   
 • spory o podział majątku dorobkowego małżonków,
   
 • postępowania o unieważnienie małżeństwa.

Doświadczenie zdobyte przez prawników Kancelarii pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów w postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego.

Atutem wyróżniającym naszą Kancelarię na rynku usług prawniczych jest wiedza i kompetencja kierownika działu prawa rodzinnego- r. pr. Krystyny Lubelskiej, która przez 16 lat orzekała na stanowisku sędziego, również w wydziale rodzinnym.

© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit