PL

|

EN

Koszty prowadzenia obsługi prawnej obliczane są dla każdego klienta indywidualnie, zgodnie ze specyfikacją danej sprawy. Zadzwoń, porozmawiajmy - wycena sprawy jest bezpłatna.

W zakresie rozliczeń stosujemy trzy podstawowe systemy: 

1. Godzinowy - w którym podstawą do obliczenia należności jest wkład  pracy  Kancelarii.

Przykładowo: Klient zleca Kancelarii sporządzenie analizy umowy. Oceniamy, że analiza zajmie od 3 do 5 godzin pracy, przy stawce 180 zł‚ za każdą godzinę (czyli taniej, niż 1h pracy mechanika w ASO). Klient wylicza, że cena zmieści się zatem pomiędzy 540 a 900 złotych. I tak też się dzieje. Dokonujemy analizy i udzielamy porady prawnej Klientowi. Co ważne, wstępna rozmowa, jako dodatek dotyczący udzielonej pisemnej analizy, jest u nas oczywiście bezpłatna. Inne Kancelarie nazywają to niekiedy "Super Pakietem Bezpłatnej Ochrony Prawnej przez 7 dni". Naszym zdaniem to standard. Ba, nawet 16 dnia chętnie porozmawiamy z naszym klientem o udzielonej pomocy, bez dodatkowych opłat.

2. Abonament godzin - w którym Klient opłaca z góy określony limit godzin, odpowiadający jego przewidywanym potrzebom.

Taki system rozliczeń stosowany jest na ogół przez przedsiębiorców. Ustalamy wówczas, że klient będzie regularnie opłaca‚ np. 15 godzin pracy prawnika, po określonej cenie (np. 1900 zł). Gwarantujemy wówczas stałą cenę i profesjonalną pomoc prawną oraz ciągły dostęp do szerokiego grona specjalistów. Jednocześnie klient płaci wielokrotnie mniej niż w sytuacji zatrudnienia prawnika na etat. 

3. Zryczałtowany - polega na określeniu z góry należnej kwoty wynagrodzenia, za które Kancelaria podejmuje się pełnej obsługi prawnej Klienta, niezależnie od wymaganego nakładu pracy.

Przykład nr I: Klient nieregularnie zleca prowadzenie procesów sądowych, od kilku po kilkadziesiąt miesięcznie. Kancelaria przyjmuje wówczas ryzyko nakładu pracy, określając jednolite wynagrodzenie miesięczne. Dodatkowe koszty, m.in. dojazdów, pism procesowych czy kolejnych opinii, nie obejmują Klienta. Ma zagwarantowane, że "moja Kancelaria się tym zajmie".

Przykład nr II: Klient w konkretnej spawie zleca nam dochodzenie jego wierzytelności w kwocie 68.000,00 zł‚. Zapłaci wówczas np. kwotę 4.800 zł netto. Niezależnie od czasu trwania procesu-czy to będzie  2 tygodnie czy 3 lata- klient nie ponosi dalszych kosztów. 

Jak porównać efektywność różnych Kancelarii? 

Przy pojedynczych sprawach, jak i porównując stawki różnych Kancelarii warto rozróżnić następujące określenia, które mają wpływ na cenę obsługi prawnej:

Opłata inicjująca: pobierana jest za przyjęcie sprawy. Zasadniczo stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Od zasad są jednak odstępstwa, ale te określimy przez telefon. 


Wynagrodzenie procentowe: z Klientami ustalamy czasem, że opłata inicjująca będzie mniejsza, ale za to Kancelaria otrzyma część wygranej kwoty (lub wartości zawatej umowy, dokonanej transakcji itd). Wynagrodzenie takie waha się od 1%  do 20% (przy bardzo trudnych sprawach).


Wynagrodzenie według nakładu pracy: Kancelarie prawne często stosują taki sposób rozliczania. Diabeł tkwi w szczegółach - jedni liczą absulotnie wszystkie czynności dokonane w konkretnej sprawie, jak na przykład telefony, dojazd do klienta, nadawanie korespondencji. Inne, w tym nasza Kancelaria, fakturują jedynie "czas efektywnej pracy prawnika, z uprawnieniami do zastępowania Klienta przed Sśdem". Przy ostatecznym rozliczeniu może to powodować ogromną różnicę w kosztach. 


Koszty zastępstwa procesowego: osoba wygrywająca proces na ogół‚ może liczyć na zwrot kosztów od strony przegrywającej. Często są one stosowane jako dodatkowa nagroda za sukces dla wygrywającego prawnika. To dobra praktyka, o ile Klient jest tego świadomy. W naszej Kancelarii kwestia tę ustalamy już na początku współpracy.


Odsetki ustawowe: skapitalizowane odsetki przed wniesieniem powództwa? Pamiętałeś o zakazie anatocyzmu? Nie? Zadzwoń do nas.


Co nas wyróżnia?

Stosunek ceny do jakości. 
Pomoc prawna to usługi o abstrakcyjnym charakterze, które nie zawsze da się łatwo wycenić. Wystarczy jednak zauważyć, że skoro istniejemy na rynku już 20 lat, ciągle się rozwijamy i zatrudniamy specjalistów w danych dziedzinach, to musimy być co najmniej dobrzy w tym, co robimy. Dodając do tego, że za swoją pracę liczymy sobie mniej, aniżeli największe sieciowe kancelarie czy też prawnicy ze stolicy, znajdziemy prostą odpowiedź na pytanie dlaczego wielu przedsiębiorców z całego kraju poleca nam swoje problemy.

Porozmawiajmy. Już teraz. Za darmo.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii, celem wyliczenia ewentualnego wynagrodzenia. Na jego wysokość ma wpływ kilka czynników: charakter sprawy, jej etap, ilość posiadanych dokumentów/dowodów itd. 

Efekt skali.
Jeżeli planujesz zlecić nam więcej spraw, wówczas istnieje możliwość obniżnia stawki naszego wynagrodzenia. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, postaramy się więc wynegocjować system najkorzystniejszy dla wszystkich. Planujesz spór zbiorowy - zaproś do nas innych poszkodowanych: będzie jeszcze taniej.

Jawność i przejrzystość.
Przypomnę, że jako Kancelaria prawnicza z tradycją szanujemy swoją renomę. Naszym klientom przedstawiamy kompleksową informacją o kosztach, jakie poniosą. Nie naliczamy żadnych ukrytych opłat, nie stosujemy nieprzewidzianych cenników. 

Analiza cenowo-porównawcza.
Jestesmy gotowi zupełnie otwarcie rozmawiać o kosztach naszej pracy. Jeżeli klient chciałby skorzystać z naszej pomocy, jednak uzyskać w innej kancelariij lepszą cenowo ofertę, wówczas jesteśmy gotowi ustosunkować się do tej oferty. Jesteśmy bowiem przekonani, że stosunek jakości do ceny naszych usług jest bardzo korzystny.

Stawki, stawki, stawki. Konkretnie.
Kancelarie prawnicze stosują… bardzo różne stawki pracy prawnika. W województwie śląskim kształtują się one oficjalnie, zgodnie z danymi ujawnionymi w rankingach, od 100 do 900 zł‚. W Kancelariach sieciowych wynoszą do 500 euro za godzinę pracy. Realnie jednak stosowane są stawki niższe, a stawki maksymalne są wyjątkiem, swego rodzaju zabiegiem marketingowym. 
Kancelaria Prawnicza Argos s.c. KMWK Lubelscy stosuje stawki od 95 zł‚ do 300 zł‚ za godziną pracy prawnika mogącego reprezentować Klienta przed Sądem. Nie oznacza to jednak, że jeżeli łącznie nad sprawą w Kancelarii pracowano 7 godzin, to klient zawsze zapłaci siedmiokrotność umówionej stawki. Odliczamy czas prac biuro-administracyjnej, za którą klient nie płaci. Nadawanie korespondencji czy dekretowanie pisma klienta nie interesują dlatego jest to uwzględnione w kosztach obsługi. Jaką stawkę możemy zastosować w Twojej sprawie? Zadzwoń lub przyjdź, ustalimy koszty obsługi dogodne dla każdej ze stron.

© 2013 Ewa Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit