Co nam dzisiaj wolno – ograniczenia dla podmiotów gospodarczych

Dzięki ostatniej publikacji dowiedzieliśmy się jakie zmiany wprowadził Rząd w życie prywatne obywateli. Tym razem przedstawiamy te same zmiany, jednak odnosić się one będą do wszelkich podmiotów gospodarczych.

Prowadzisz małą działalność gospodarczą ? Średnie przedsiębiorstwo? A może jesteś prezesem dużej firmy?
Nie ważne za jak duże przedsięwzięcie jesteście odpowiedzialni, ważnej jest to, abyście wiedzieli co możecie i do czego jesteście zobligowani przez Rząd od dnia 2 maja 2020 roku.
Zatem sprawdźmy „co w trawie piszczy” 

Rozporządzeniem z 2 maja 2020 r. dokonano przede wszystkim zmian w zakresie funkcjonowania:

a) centrów handlowych – umożliwiono otwarcie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe). Wprowadzono jednak wymóg by na 1 osobę przypadało co najmniej 15m2 powierzchni handlowej, a w centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness, przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw), czy też miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).
W obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 obowiązuje również czasowe ograniczenie:
◦ prowadzenia działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12);
◦ prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, z wyłączeniem prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, które spełniają określone warunki sanitarno-epidemilogiczne (oddzielenie stanowiska kasowego przesłoną, noszenie maseczki i rękawiczek przez obsługę, ograniczenie w dostępie do wewnętrznych stref wyspy handlowej, obsługa 1 osoby, zapewnienie rękawiczek LUB środków do dezynfekcji rąk.

b) hoteli – usługi hotelarskie i noclegowe będą mogą być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Ograniczona w takich obiektach zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych (siłownie, baseny). Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju, nie mogą natomiast serwować ich na miejscu.

c) sklepów budowlanych – uchylono zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

d) bibliotek i muzeów – uchylono zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. O konkretnym terminie otwarcia decydować będzie natomiast organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

e) ośrodków rehabilitacji – umożliwiono korzystanie z rehabilitacji leczniczej.

f) żłobków i przedszkoli – umożliwiono otwarcie żłobków i przedszkoli przy czym dokładny termin otwarcia i sposób funkcjonowania danej placówki zależy od organu ją prowadzącego (przykładowo może być ograniczona liczebność grupy). Placówki muszą również spełnić wytyczne BHP i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Z oczywistych względów niniejsze opracowania nie stanową porady prawnej – takiego wsparcia udzielamy indywidualnie. Jeżeli potrzebują Państwo skonsultować swoją sprawę z prawnikiem zapraszamy do kontaktu.