Sprawy rodzinne

Rozwody, alimenty, spadki i inne życiowe problemy

Od początku swego istnienia jednym z obszarów działalności Kancelarii były i są nadal sprawy z szeroko pojętego prawa rodzinnego.

Doświadczenie zdobyte przez prawników Kancelarii pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów w postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego.

Zdajemy sobie sprawę jakiej rangi są to spory i jakiej wymagają delikatności, dlatego też wszelkie podjęte czynności są przez nas analizowane i omawiane aby nie narażać stronę na niepotrzebny dyskomfort i stres. 

Atutem wyróżniającym naszą Kancelarię na rynku usług prawniczych jest wiedza i kompetencja kierownika działu prawa rodzinnego- r. pr. Krystyny Lubelskiej, która przez 16 lat orzekała na stanowisku sędziego, również w wydziale rodzinnym.

 

Usługi

W

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach rozwodowych, sprawach o orzeczenie separacji czy postępowaniach o unieważnienie małżeństwa.

W

Sprawy o ustanowienie alimentów jak i dochodzeni w sprawie zwiększenia czy pomniejszenia .

W

Procesy o uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi lub władzy rodzicielskiej.

W

Prawo spadkowe. Pomagamy przy zrozumieniu zapisów prawa spadkowego. Wyjaśniamy jak przebiega postępowanie spadkowe, "ile kto dostanie" w danym układzie rodzinnym, jakie okoliczności moją wpłynąć na na "wydziedziczenie", kiedy należy się zachowek.

Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zachęcamy Państwa do nawiązania z nami kontaktu. NIezależnie od otego czy przedmiotem rozmowy ma być tylko wymiana doświadczeń, omówienie groźnej nowelizacji prawa czy potencjalna (mała lub duża) współpraca, w każdym wypadku miło nam będzie nawiązać z Państwem dialog. Każdy wielki sukces zaczyna się od pierwszego, niezobowiązujacego „Dzień dobry”!

Przykładowe usługi Kancelarii

w tej specjalizacji

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich

Tematyka ta obejmuje całokształt spraw dziecka. W momencie rozwodu rodziców czy zagrożeniu życia dziecka Sąd może ograniczyć władzę czy też w najbardziej zagrażających życiu dziecka sytuacjach – odebrać.  W takich przypadkach ważna jest szczera rozmowa z prawnikiem, która pomoże na obranie najkorzystniejszego rozwiązania. Pokierujemy Cię zarówno jeśli jesteś po stronie rodzica, którego prawa rodzicielskie są zagrożone jak i przeciwnie, to Ty chcesz ograniczyć prawa ojca/matki Twojego dziecka. 

Przysposobienie – adopcje

 

Instytucja ta z zakresu prawa rodzinnego ma zapewnić dziecku pierwotne warunki domostwa. Przysposobienie następuje w drodze orzeczenia Sądu Rodzinnego Opiekuńczego na wniosek przysposabiającego. 

Podpowiemy kto może ubiegać się o adopcje oraz jakie prawa mają biologiczni rodzice

Intercyza

 

Rozdzielność majątkowa zwana potocznie intercyzą odnajduje swoje zastosowanie w momencie zawarcia związku małżeńskiego. W polskim prawie po zawarciu  małżeńo powstaje wspólność majątkowa. Umowa Intercyzy ma zabezpieczyć majątek każdej ze stron. Zapewnia niezależność finansową. 

Umowę sporządza się u notariusza przed wstąpieniem do związku małżeńskiego czy też w trakcie jego trwania. 

 

 

 

Testament 

Zagadnienie testamentu w prawie spadkowym odgrywa bardzo istotną role. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Polsce dziedziczenie odbywa się zgodnie z wolą zmarłego, która wyrażona jest w testamencie lub w przypadku braku tego dokumentu – zgodnie z tzw dziedziczeniem ustawowym, które zależne jest od stopnia pokrewieństwa zainteresowanego ze zmarłym. Pomagamy przy właściwym opracowaniu testamentu, tak aby należycie realizował on ostateczną wolę spadkodawcy. 

Stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie sądowego, którego zadaniem jest stwierdzenie kto nabył prawa do spadku po zmarłym.  W drodze tego postępowania Sąd rozpatruje czy zmarły zostawił po sobie testament czy też odbywa się ustawowe dziedziczenie wynikające z Kodeksu Cywilnego. Często temat ten budzi wiele emocji w rodzinie z uwagi na możliwość podważenia autentyczności dokumentu. 

Rozwód i separacja 

W polskim prawie rozwód zostaje orzeczony przez Sąd tylko jeśli nastąpił trwały rozpad wszystkich sfer życia małżonków. Separacja zaś stwierdzona jest wtedy kiedy ten rozpad jest chwilowy a strony nie wykluczają możliwości dalszego życia razem. 

Działajmy, nie traćmy czasu!