Specjalizacje

Poniżej przedstawiamy specjalizacje Kancelarii Prawniczej Argos adwokat Wojciech Lubelski i Wspólnicy spółka komandytowa w których świadczymy pomoc prawną. 

Sprawy karne

Sytuacje, w których zastosowanie mają normy prawa karnego, traktować powinno się z największą ostrożnością już na początkowym ich etapie. Źle poprowadzona sprawa karna skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Dlatego też tak istotna staje się kwestia profesjonalnej pomocy prawnej udzielonej przez doświadczonego adwokata reprezentującego stronę takiego postępowania.

 

Ubezpieczenia i odszkodowania

Gdy chcesz chronić swój majątek, ważniejszym od kwoty ubezpieczenia stają się szczegółowe zapisy umowy ubezpieczenia. Prawnicy Kancelarii analizowali, redagowali i negocjowali bardzo wiele umów ubezpieczeniowych. Gdy dochodzisz należnego Ci odszkodowania, istotne jest doświadczenie procesowe reprezentującego Cię prawnika. Prawnicy naszej Kancelarii z powodzeniem prowadzili setki procesów o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania.

Biznes

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dowodem doświadczenia Prawników Kancelarii niech będzie fakt, iż założyciel Kancelarii prof. Marek Lubelski zakładał oraz prowadził‚ obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym jednego z wiodących dziś banków. Firmy obsługiwane przez Kancelarię zachowują stabilność i rozwój na rynku, a zadowolenie z naszej pracy potwierdza fakt polecania naszych usług kolejnym przedsiębiorcom.

Branża FMCG

Kancelaria Prawnicza Argos prowadzi szeroko zakrojoną obsługę przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i obrotem artykułami spożywczymi oraz innymi produktami szybkozbywalnymi (czyli tzw. FMCG  fast moving consumer goods). Obsługa takiej branży wymaga bieżącego kontaktu z klientem oraz umiejętności szybkiego działania. Niezbędnym dla jej efektywnego wykonywania jest również posiadanie większego zespołu w Kancelarii, który w kluczowych momentach będzie potrafił przyjąć oraz sprawnie wykonać większą ilość nagłych zleceń

Branża HoReCa

Pomoc prawna przedsiębiorcom działającym w branży HoReCa wymaga znajomości szczegółowych przepisów regulujących dany sektor tej branży. Wymaga także dużej odpowiedzialności prawników, która wynikać musi z ich doświadczenia oraz z przyjętych w danej kancelarii standardów obsługi biznesu. Osobną kwestią jest fakt, iż przedsiębiorcy z tej branży rzadko kiedy posiadają dostateczną ilość czasu, który mogliby przeznaczyć na długotrwałe sporządzanie opinii prawnych. Trzeba działać szybko i odpowiedzialnie.

Branża transportowa

Kancelaria obsługuje firmy spedycyjne, prowadzące działalność na terenie całej Europy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nabytemu w sprawach dotyczących przewozu towarów i spedycji, Kancelaria z powodzeniem świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców działających w wyżej wymienionych branżach.

Budownictwo

Budowa nieruchomości związana jest ze skomplikowaną procedurą administracyjną oraz koniecznością zastosowania licznych przepisów prawa budowlanego, których nieznajomość może okazać się bardzo kosztownym zaniedbaniem.

Spółki

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach rejestrowych. Tworzyliśmy liczne spółki, w tym klasyczne spółki z o.o. czy też spółki komandytowe. Przeprowadzaliśmy zmiany statutów stowarzyszeń, obsługiwaliśmy spółki w upadłości, znamy się także na likwidacji spółek, jak i ich łączeniu.

Windykacja masowa, indywidualna, skuteczna

Kancelaria świadczy usługi z zakresu: windykacji długów, wspierając wierzycieli lub też występując po stronie dłużników. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Głównie pomagamy wierzycielom. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy przy obsłudze swoich długów, wówczas również będziemy mogli Ci pomóc.

 

Startup

Kancelaria Argos w trakcie swojej wieloletniej działalności pomagała rozwinąć się wielu przedsięwzięciom biznesowym. Na początku doradzamy przyszłym wspólnikom i przedsiębiorcom przy wyborze optymalnej formy działalności. Rozpoczynając działalność, należy każdorazowo wypracować optymalne rozwiązanie, które będzie brać pod uwagę akceptowalne do przyjęcia ryzyko, czas niezbędny na rozpoczęcie działalności, nakład pracy niezbędny do prowadzenia działalności w danej formie organizacyjnej oraz koszty rozpoczęcia i utrzymania działalności.

Prawo autorskie

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm, których pola działania są ściśle związane z zagadnieniami prawa własności intelektualnej. Staramy się nieustannie podnosić nasze kompetencje, również poprzez wspieranie naukowej kariery naszych prawników – w tym odnośnie prawa autorskiego. Dodatkowo koniecznie przypomnieć należy, że wspólnikiem Kancelarii jest prof. dr hab. Marek Lubelski, który od ponad 30 lat stale czynie uczestniczy w życiu naukowym różnych renomowanych uczelni. Zagadnienia prawa autorskiego czy regulacje szkolnictwa wyższego są dla niego chlebem powszednim. 

Spory i procesy

Jesteśmy kancelarią procesową. Oznacza to, że nasi prawnicy poza specjalizacją w konkretnej branży, regularnie reprezentują naszych klientów w ich postępowaniach spornych. Obrazowo mówiąc dla prawnika kontakt „z Sądem” jest równie ważny, jak dla lekarza kontakt z pacjentem.

Sprawy rodzinne

Doświadczenie zdobyte przez prawników Kancelarii pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów w postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego. Atutem wyróżniającym naszą Kancelarię na rynku usług prawniczych jest wiedza i kompetencja kierownika działu prawa rodzinnego- r. pr. Krystyny Lubelskiej, która przez 16 lat orzekała na stanowisku sędziego, również w wydziale rodzinnym.

ZUS i emerytury

Wspólnik Kancelarii, adwokat Wojciech Lubelski specjalizuje się w prowadzeniu spraw przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z zakresu emerytur górniczych oraz wypadków przy pracy. Może pochwalić się dużym doświadczeniem oraz wysoką skutecznością w tej dziedzinie. W szczególności mecenas Lubelski świadczy pomoc górnikom kopalni węgla kamiennego i kopalni siarki w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących prawa do emerytury górniczej oraz w sporach z pracodawcą, dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy.

Spadki i testamenty

Kancelaria Prawnicza Argos i Wspólnicy świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Polega ona bądź to na indywidualnym doradztwie, bądź też na zastępstwie w postępowaniach spadkowych przed Sądem. 

Działajmy, nie traćmy czasu!