Sprawy karne

Duże, największe- nasza specjalność 

CiekawostkaNeorenesansowy Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział Karny przy ulicy Andrzeja, jest najdłużej działająca „firma” w stolicy województwa. Powstały w 1889 r. Sąd i przylegający do niego areszt nieprzerwanie świadczą swe „usługi”, podczas gdy wokół panowały kolejno: Cesarstwo Niemieckie, II Rzeczpospolita Polska – autonomiczne Województwo Śląskie, III Rzesza Niemiecka, Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz obecna Rzeczpospolita Polska.

Opis Specjalizacji

Sytuacje, w których zastosowanie mają normy prawa karnego, traktować powinno się z największą ostrożnością już na początkowym ich etapie. Źle poprowadzona sprawa karna skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Dlatego też tak istotna staje się kwestia profesjonalnej pomocy prawnej udzielonej przez doświadczonego adwokata reprezentującego stronę takiego postępowania.

Pierwszym potwierdzeniem naszych kompetencji w tym zakresie niech będzie fakt, iż założyciel Kancelarii Argos, adwokat Marek Lubelski, jest profesorem nadzwyczajnym, specjalistą z zakresu prawa karnego i kryminologii. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej jest doświadczenie praktyczne, które zdobył podczas wieloletniej pracy jako adwokat.

Zespół prawa karnego naszej Kancelarii stanowią:

prof. nadzw. dr hab. adw. Marek Lubelski

adw. Wojciech Lubelski

adw. Agnieszka Wojtyga

adw. Tomasz Hartleb

W toku wielu prowadzonych postępowań mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w sprawach bardzo skomplikowanych i o wielkiej wadze gatunkowej. Uczestniczyliśmy w postępowaniach prowadzonych przez m.in. : CBA, ABW, Urząd Kontroli Skarbowej, Służby Skarbowe, Celne, Graniczne, a nawet IPN. Wielokrotnie pomagaliśmy osobom podejrzanym lub oskarżonym w procesach gospodarczych, tzw. white collar crimes. Udzieliliśmy pomocy prawnej wielu klientom znajdującym się w bardzo poważnych sytuacjach.

Jako obrońcy odnieśliśmy także sukcesy w sprawach karnych dotyczących prawa medycznego oraz farmaceutycznego, naruszenia praw autorskich do programów komputerowych, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy nawet zbrodni komunistycznych. 

Za specjalność Kancelarii można ponadto uznać sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy. 

Dla osób znajdujących się z różnych przyczyn za granicą oferujemy pomoc przy uzyskaniu listy żelaznego lub statusu świadka koronnego.

Pragniemy nadmienić, iż w sprawach karnych szczególnie ważne jest uczestnictwo obrońcy już na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia). Kancelaria oczywiście podejmuje się obrony również w późniejszych etapach postępowań.

Kancelaria dochowuje najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności prowadzonych spraw.

Usługi

W

Skuteczna obrona we wszystkich sprawach karnych, świadczona przez wyspecjalizowany zespół adwokatów

W

Działamy zarówno w klasycznych sprawach karnych ( narkotyki, przemoc, przestępstwa drogowe itp.) jak i w sprawach cechujących się wysokim stopniem skomplikowania ( katastrofy budowlane, reprezentacja funkcjonariuszy publicznych itp.)

W

Działamy zarówno po stronie pokrzywdzonego jak i sprawcy

W

Pomagamy na każdym etapie postępowania karnego

W

Współpracujemy z prawnikami przedsiębiorstw (in-house lawyers) lub przejmujemy cały problem

Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zachęcamy Państwa do nawiązania z nami kontaktu. Niezależnie od tego czy przedmiotem rozmowy ma być tylko porada, omówienie groźnej nowelizacji prawa czy potencjalna (mała lub duża) współpraca, w każdym wypadku miło nam będzie nawiązać z Państwem dialog. Każdy wielki sukces zaczyna się od pierwszego, niezobowiązującego   „Dzień dobry”!

osoby liczy zespół karny adwokatów Kancelarii, który działa wspólnie nad sprawą

lat trwał skomplikowany proces karny, który zakończył się dla klienta korzystnie - umorzenie.

Inne sukcesy Kancelarii w tej specjalizacji

Pacyfikacja kopalni Wujek

Historyczne wydarzenie uznane za największą zbrodnie stanu wojennego. Głośny i długi proces w którym brali udział adwokaci naszej Kancelarii.

Subsydiarny akt oskarżenia

Kancelaria niejednokrotnie wnosiła w imieniu pokrzywdzonych klientów subsydiarny akt oskarżenia w sprawie, gdzie prokuratura nie widziała podstaw prawnych do postawienia zarzutów.

Morderstwo

Na skutek działań obrończych klient, któremu postawiono zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa został skazany tylko za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym. 

Wykroczenia drogowe

Jazda pod wpływem alkoholu, przekroczenie niedopuszczalnej prędkości czy niezastosowanie się do znaków drogowych to tylko jedne z najpopularniejszych i nieprawidłowych form prowadzenia pojazdu, które rodzi negatywne skutki. Posiadamy wyspecjalizowaną wiedzę w zakresie przepisów karnych jak i przepisów o ruchu drogowym.

Katastrofa budowlana

Kancelaria do dnia dzisiejszego uczestniczy w charakterze obrońcy w medialnej sprawie o sprowadzenie katastrofy budowlanej na skoczni narciarskiej w Wiśle Malince.

 

Błąd w sztuce lekarskiej

Udział w postępowaniu przed sądem I i II Instancji w charakterze obrońcy oskarżonego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci kalectwa. Proces zakończył się całkowitym uniewinnieniem klienta.

Zniesławienie i zniewaga

Czyny niewątpliwie podlegające odpowiedzialności karnej. Zespół karny niejednokrotnie bronił swoich klientów w sprawach gdzie została zatracona ochrona ich  godności i czci człowieka.

White Collar Crime 

Gwarantujemy skuteczną obronę w sprawach karnoskarbowych i karnogospodarczych tzw. białych kołnierzyków. O naszej skuteczności świadczą liczne procesy karne zakończone korzystanie dla naszego klienta. 

 

A gdy puszczają nerwy… pobicia, bójki

Sprawa, która wobec sprawców pobicia zaczęła się postawieniem zarzutów o popełnienie przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. zakończyła się umorzeniem z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu.  

Działajmy, nie traćmy czasu!