Adwokat Wojciech Lubelski

KOMPLEMENTARIUSZ KANCELARII

 

Adwokat. Komplementariusz Kancelarii. Posiada duże doświadczenie oraz szeroką wiedzę prawniczą.

Specjalista prawa karnego, handlowego oraz prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy górniczej.

Jego doświadczenie zawodowe uzupełnia praca w administracji publicznej szczebla rządowego, w charakterze asystenta Ministra Zdrowia.

Wyjątkowo skrupulatny!

KWALIFIKACJe I DOŚWIADCZENIE

Edukacja

 • Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku prawo
 • Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adowkackiej w Katowicach
 • Wpis na listę Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

Doświadczenie

 • Długoletnia praca w Kancelarii Prawniczej
 • Obsługa prawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
 • Udział w sprawach skomplikowanych i wielowątkowych  mni. sprawa karna dotycząca upadku Huty Szkło w Krośnie. 

Zaintereowania

 • Architektura i historia starożytna 

Obszary prawa w jakich się poruszam

Prawo Karne

Prawo Gospodarcze

U

Prawo Budowlane

Stała Obsługa Podmiotów Gospodarczych

U

Opiniowanie

Prawo Ubezpieczeń Społeczbych

KWALIFIKACJe I DOŚWIADCZENIE

Edukacja

 • Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku prawo
 • Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adowkackiej w Katowicach
 • Wpis na listę Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

Doświadczenie

 • Długoletnia praca w Kancelarii Prawniczej
 • Obsługa prawna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
 • Udział w sprawach skomplikowanych i wielowątkowych  mni. sprawa karna dotycząca upadku Huty Szkło w Krośnie. 

Zaintereowania

 • Architektura i historia starożytna 

Kontakt

Phone

(32) 253 94 76

Email

wojciech@lubelscy.pl

Address

ul. Kościuszki 6, Katowice